05

Październik

BULLET JOURNAL A PLANOWANIE NA STUDIACH

W pierwszym wpisie o tematyce Bullet Journalu wprowadziłam was trochę w całą ideę prowadzenia tego typu notatek. Dziś jednak chciałabym już przejść do bardziej indywidualnej części. Chcę wam pokazać, jak przy wykorzystaniu Bullet Journalu, organizuję swoją pracę na studiach.

Studiuję dziennie, więc naturalne jest to, że na uczelni spędzam bardzo dużo czasu w ciągu całego

19

Wrzesień

BULLET JOURNAL – CO TO TAKIEGO ?

Od dawna szu­ka­łam plan­nera, który spro­stałby moim ocze­ki­wa­niom. Zaw­sze cze­goś mi bra­ko­wało. Z reguły plan­nery ukła­dane są tak, aby wszyscy znaleźli w nich coś dla siebie. A że każdy z nas ma inne wyma­ga­nia to ciężko znaleźć plan­ner ide­alny.

Kiedy korzy­sta­łam z goto­wego kalen­da­rza zazwy­czaj albo zosta­wało mi sporo wol­nego miej­sca, albo roz­pi­sy­wa­łam się tak,

Close