Od dawna szu­ka­łam plan­nera, który spro­stałby moim ocze­ki­wa­niom. Zaw­sze cze­goś mi bra­ko­wało. Z reguły plan­nery ukła­dane są tak, aby wszyscy znaleźli w nich coś dla siebie. A że każdy z nas ma inne wyma­ga­nia to ciężko znaleźć plan­ner ide­alny.

Kiedy korzy­sta­łam z goto­wego kalen­da­rza zazwy­czaj albo zosta­wało mi sporo wol­nego miej­sca, albo roz­pi­sy­wa­łam się tak, że było go za mało. Mimo pozornego planowania coraz częściej gubiłam się w swoich notatkach i nie realizowałam wcześniej ustalonych zadań. Przez co korzystanie z plannera zaczęło mi trochę przeszkadzać. Czułam, że nie wykorzystuje jego możliwości. 

Początkowo nie brałam pod uwagę możliwości prowadzenia Bullet Journala, nie oszukujmy się, uważałam to po prostu za stratę czasu. Pierwszym miejscem, w którym szukałam inspiracji, był Pinterest i to był mój największy błąd. Możecie tam znaleźć ogromną ilość zdjęć BuJo prowadzonych z największą starannością, rysunki niczym spod ołówka doświadczonego grafika czy ilustratora, tabelki dopracowane w każdym najmniejszym szczególe. 

Co to takiego ten Bullet Journal ?

Bullet Journal to sposób notowania, planowania, metoda pozwalająca uporządkować nasze zapiski. Sam autor, Ryder Caroll sta­wia na pro­stotę i efek­tyw­ność, pozostawia nam wolną rękę w jego prowadzeniu. Głównym celem jego używania jest realizacja naszych potrzeb i lepsza organizacja zaplanowanych działań.

Dla kogo jest Bul­let Jour­nal ?

Dla każdego ! Bul­let Jour­nal tak naprawdę nie posiada jednej konkretnej definicji. Twórca pozo­sta­wia nam wolną rękę w spo­so­bie jego pro­wa­dze­nia. To od Cie­bie zależy czy stanie się on Twoim kalen­da­rzem, plan­ne­rem czy skarb­nicą waż­nych wspo­mnień, pla­nów, o któ­rych nie chcia­ła­byś zapomnieć. A może to wszyst­ko połączysz w jedną, spójną całość.

Jeśli jesteś osobą, która lubi notowć, pro­wa­dzić róż­nego rodzaju listy, zapi­sywać zada­nia do zro­bie­nia, spi­sywać swoje plany to, tak naprawdę dosko­nale wiesz, na czym polega prowadzenie Bujo. Wystarczy to wszystko zawrzeć w jednym miejscu. 

Co potrze­bu­jesz, aby zacząć prowadzić BuJo ?

Na sam początek wystarczy ci jedynie notes, długopis, linijka i ewentualnie cienkopisy, jeśli nie lubisz czarno-białego zapisu. Nie musisz od razu inwestować i wydawać ogromnych sum na naklejki, zakreślacze czy ozdobne taśmy. Z czasem odkryjesz, czego ci brakuję i zadecydujesz, w jakiej formie będziesz prowadzić swój BuJo. 

Od czego zacząć ?

Przede wszystkim od ustalenia swoich potrzeb. Zastanów się czego, tak naprawdę potrzebujesz. Pragniesz stworzyć miejsce, w którym zgromadzisz wszystkie swoje kolekcje, a może potrzebujesz miejsca na listę ciekawych pozycji do przeczytania i obejrzenia ? Uwielbiasz planować, a wszystkie ważne wydarzenia i rzeczy do zrobienia zapisujesz na karteczkach lub w przypadkowym zeszycie ? Niestety karteczki nagle gdzieś znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, a ty głowisz się, co było na nich zapisane ?

Dlatego pierwszym i najważniejszym krokiem do stworzenia BuJo, który będzie dla nas idealny, jest nakreślenie, co powinno się w nim znajdować. Pierwsze tygodnie jego użytkowania na pewno będą pasmem prób i błędów. Nie obawiaj się tego! Testuj nowe ułożenia tabelek, list i kalendarium aż odkryjesz rozwiązanie idealne. Za to wła­śnie uwiel­biam Bul­let Jour­nal – za mul­tum moż­li­wo­ści. Nie muszę od razu planować, jak będzie wyglądać każda jego strona. Z czasem uzupełniam go o kolejne notatki i potrzebne zbiory.

 

Jestem ciekawa, co myślicie o prowadzeniu Bullet Journal, który ostatnio stał się bardzo popularny ?   Ja mimo tego, że dopiero zaczynam swoją przygodę z jego prowadzeniem, już widzę pierwsze pozytywne efekty. Koniecznie dajcie mi znać czy interesuje Was taka tematyka- chętnie przygotuję więcej wpisów ! Może nawet odważę się pokazać Wam więcej stron z mojego Bujo.

Uściski ! 

Edyta