09

Wrzesień

KRÓLICZEK TILDA INSTRUKCJA + SZABLONY

Tilda to nic innego jak marka rękodzielnicza stworzona przez Tone Finnanger. Projektantka zaczęła tworzyć przeróżne postacie, przede wszystkim różnorakie zwierzęta. W swoich projektach wykorzystywała wszelakie wzory i kształty. Znakiem rozpoznawczym w tego typu maskotkach jest niedoskonałość. Zabawki są tworzone ręcznie, dzięki temu każda kolejna sztuka jest inna, mimo korzystania z tego samego

12

Sierpień

JAK PRZETRWAĆ NA WYSOKICH OBCASACH ?

,, Prze­tań­czyć z Tobą chcę całą noc ” śpie­wała diva pol­skiej sceny muzycz­nej Anna Jan­tar.

Tylko jak spra­wić, aby nasze buty zamie­niły się w wygodne pan­to­felki i nie popsuły nam całego wie­czoru? 

Lato bar­dzo czę­sto obfi­tuję w oka­zję do zabawy. Rodzinne uro­czy­sto­ści, śluby, chrzciny czy uro­dziny to ide­alna oka­zja, aby zało­żyć wyso­kie obcasy. Tylko jak

Close